Evert van Brummelen

iSeries/AS400 (Ontwikkeling, DBA, Beheer)   |   Cobol, RPG, DB2, SQL   |   Access/VBA   |   Webontwikkeling

(beschikbaarheid op aanvraag)


ALGEMENE GEGEVENS

 • Naam: Evert van Brummelen
 • Functie: Programmeur, Systeemontwikkelaar, DBA, Informatieanalist
 • Geboortejaar: 1961
 • Nationaliteit: Nederlandse
 • Talen: Engels - uitstekend. Frans - goed, Duits - redelijk
 • Woonplaats: Soest
 • Email: e.v.brummelen@xs4all.nl
   
 • Werk: In 1989 de opleiding 'Vakopleiding Programmeur Cobol' gevolgd bij Cap Gemini in Utrecht. In 1990 bij Info Motion in Nieuwegein in dienst getreden. Vanuit Info Motion bij verschillende klanten gedetacheerd geweest in verschillende functies zoals: Systeemontwikkelaar, Application Engineer, Analist/Programmeur en Systeembeheerder. In 1998 als freelance automatiseerder verder gegaan. Sinds 2000 tevens bezig met websiteontwikkeling. Sinds 2005 werkzaam bij Natuurmonumenten als systeemontwikkelaar, dba en applicatiebeheerder.
   

OPLEIDINGEN

 • HAVO-B (diploma 1978)
 • VWO-B (diploma 1980)
 • WO Rijksuniversiteit Utrecht: Natuurkunde, Wiskunde, Informatica (diploma 1987)
   

SPECIALISME

 • AS/400, iSeries: RPG, COBOL, CL, OS/400, DB2, SQL, etc. en Beheer
 • PC: Access/VBA, Word, Excel
 • Webontwikkeling: Php/Mysql, HTML/ASP/VBScript, CSS, Javascript, XML, IIS
   

OVERIGE RELEVANTE ERVARING

 • Operating systems: OS/390, Unix, Windows
 • Talen: VB, .Net/C#, PL/1, JCL, Java Servlets, JSP, Clipper, Pascal, Fortran
 • Databases: SQL, DB/2, Access/Dbase, SQL Server
 • Tools: Visual Studio, OMS, QUERY/400, XCOM, Hermes, ODDE
 • Methoden en technieken: SDM, JSP
 • Cursussen: Pascal, Vakopleiding programmeur Cobol, Gestructureerd programmeren
   

WERKERVARING

 • Periode: mei 2005 tot nu
  Bedrijf: Natuurmonumenten
  Hardware: AS/400, iSeries, PC
  OS: OS/400, Windows
  Talen: Cobol, CL, SQL
  Pakketten/Tools: Word, Excel, ODD
  DB: DB2
  Werkzaamheden: Systeemontwikkelaar / Applicatiebeheerder / DBA / Informatie analist


  Zeer brede automatiseringsfunctie ter ondersteuning van de afdelingen communicatie, fondsenwerving en ledenservice.

   
 • Periode: maart 2003 t/m december 2004
  Bedrijf: NHT
  Hardware: PC
  OS: Windows 2000
  Talen: VBA, Asp, .Net/C#
  DB: MSAccess, Sql Server
  Werkzaamheden: Systeemontwikkelaar


  In deze periode heb ik voor de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) de backoffice geprogrammeerd gebruik makend van MSAccess/VBA. De backoffice programmering was mijn eerste verantwoordelijkheid. Als extra werd later een intranet webfrontend in .Net/C# gemaakt voor het raadplegen van gegevens. Tevens heb ik meegewerkt aan de frontoffice. Dit is een internet applicatie geprogrammeerd in Asp, met als database Sql Server. Deze werd ontwikkeld met Visual InterDev.

  De backoffice applicatie bestaat uit 9 tabellen, 31 schermen, 2 reports, 2 modules met daarnaast nog een aantal adhoc queries en adhoc reports. Programmering van de schermen, queries en reports is gedaan met VBA. De gebruiker is in staat volledig onafhankelijk te werken zonder te hoeven terugvallen op het gebruik van adhoc aan te passen queries. Zodoende heeft de gebruiker in principe geen Access kennis nodig om de applicatie te kunnen gebruiken.

  In de backoffice worden de NAW gegevens van de aan de NHT deelnemende (her)verzekeringsmaatschappijen opgeslagen. Tevens wordt een obligoadministratie en een financiele administratie bijgehouden en is er een notasysteem en een rekeningcourantsysteem opgericht.

  De kern van het systeem is de obligoadministratie. In de obligoadministratie wordt per deelnemende maatschappij het obligopercentage (met een precisie van 10 cijfers achter de komma) vastgelegd. De deelnemende maatschappijen worden adhv dit obligopercentage afgerekend voor kosten, schaden en premies. Het obligopercentage wordt naar ratio vastgesteld adhv het Bruto Premie Nederland (BPN) inkomen van de deelnemende maatschappijen.

  Het systeem is in feite een slapend systeem voor wat betreft schaden. Dit wordt pas actief bij eventuele terroristische aanslag(en). Er zijn echter ook jaarlijks terugkerende activiteiten, te weten: Per jaar wordt de deelnemerslijst bepaald, per jaar worden de obligopercentages van de deelnemende maatschappijen bepaald, per jaar worden de gemaakte kosten (in de orde van 200.000 Euro) voor de NHT gefactureerd en per jaar wordt een deel van het risico bij herverzekeringsmaatschappijen ondergebracht waarvoor premie (in de orde van 50 miljoen Euro) moet worden betaald. Deze premies en kosten worden door de deelnemende maatschappijen gezamelijk (en naar ratio adhv het obligopercentage) opgebracht.

   
 • Periode: april 2002 t/m oktober 2002
  Bedrijf: KLM
  Hardware: AS/400, S390, RS6000
  OS: OS/400, OS/390, Unix
  Talen: Cobol, CL, PL/1, JCL
  Pakketten/Tools: OMS, APD, XCOM, Streamserve
  DB: DB2, DB2
  Werkzaamheden: Technical Coordinator / Application Engineer


  De Technical Coordinator (TC) is de technische verbinding tussen analist/klant en de leverancier.

  AS400: Bij de KLM werd de AS400 applicatie 'Alpine' geoutsourced naar AtosOrigin (afgerond per 15 juli 2002). De ontwikkeling van de applicatie (in feite alle programmering) werd daarmee afgestoten. De (business)analyse blijft wel binnen de KLM. In dit geval verzorgde ik de technische verbinding tussen de KLM (business)analist/gebruiker en de leverancier. Incidenten worden door de TC bekeken en eventueel opgelost of, i.o.m. de analist/klant doorgezet naar de leverancier., bijvoorbeeld i.g.v. een fix.. De TC ondersteunt de analist en de klant bij de acceptatie van door de leverancier aangeleverde software en in de ontwikkeling/beschrijving van nieuwe functionaliteit . De TC ontvangt ook de software van de leverancier en installeert deze software zelfstandig, i.o.m. de klant en/of de leverancier.

  OS390: Tussen Alpine en enkele mainframe applicaties bestaat een datainterface. Data wordt heen en weer geschoten (bv ticketgegevens, koersentabellen, etc.). Deze interface maakt gebruik van XCOM voor datatransfer. Voor deze interface (AS400 - XCOM, Cobol en CL. S390 - XCOM/XTC, PL1) was ik technisch aanspreekpunt i.g.v. problemen en/of aanpassingen.

  RS6000: Op dit platform heb ik een TC rol vervult. Ditmaal om een gekochte applicatie 'Streamserve' te installeren en te beheren, o.m. middels enkele shells. Tevens diende ik als technisch aanspreekpunt voor de gebruiker en de leverancier. Streamserve maakt documenten. In dit geval pdf documenten met trip gegevens die via email (of fax) naar de klant/passagier worden gestuurd. De gegevens komen uit verschillende KLM systemen en worden middels MQ in XML formaat aan Streamserve aangeboden. Streamserve maakt er een pdf van en stuurt het document door naar de mailgate.

   
 • Periode: april 1996 t/m maart 2002
  Bedrijf: KLM
  Hardware: AS/400, S390
  OS: OS/400, OS/390
  Talen: Cobol, CL, PL/1, JCL
  Pakketten/Tools: OMS, APD, XCOM,
  DB: DB2
  Werkzaamheden: Application Engineer, Analist/Programmeur


  De Application Engineer (AE) bepaalt/ is verantwoordelijk voor de techniek rondom een applicatie. Hij bepaalt b.v. programmeer standaards en is verantwoordelijk voor de migratie van software. De AE is aanspreekpunt voor zowel de analist als de programmeur.

  AS400: Bij de KLM vervulde ik de rol van AE voor de AS400 applicatie 'Alpine'. Alpine is een sales registratie en accounting applicatie t.b.v. de Passage divisie (voor het gemak: Alle tickets die KLM verkoopt worden door Alpine verwerkt). Alpine draait op 50 AS/400's wereldwijd. Alpine heeft interfaces met verschillende andere systemen vnl. op S390. Ik was technisch aanpreekpunt voor analisten en programmeurs. Ik verzorgde en bewaakte technische standaards rond de applicatie. Ook was ik verantwoordelijk voor de technische aspecten van APD, het menu systeem dat een geintegreerd onderdeel is van de applicatie. Als AE deed ik het beheer van de ontwikkelmachine en was ik OMS (migratie tool) administrator. Verder heb ik veel analyse en programmeren gedaan. Dit laatste in Cobol en CL. Tevens heb ik enkele Java servlets geschreven om gegevens uit OS/400, OMS en Alpine te presenteren aan de ontwikkelaars en de klant/gebruiker. Ik verzorgde de migratie van de opgeleverde software naar de klant/gebruiker. Ik was ook aanspreekpunt voor de klant/gebruiker i.g.v. aan de software gerelateerde productieproblemen. Ik onderzocht de problemen en gaf een advies terug aan de klant/gebruiker. Dit advies kon b.v. zijn een procedure om het probleem te verhelpen of een voorstel tot aanpassing van de software. Ik heb in de loop der tijd veel collega's ingewerkt in de technische aspecten van de applicatie, de ontwikkelmethoden en gebruikte tools daar omheen.

  Na de WTC aanslagen van september 2001 werd het duidelijk dat de applicatie moest worden geoutsourced (naar AtosOrigin). De belangrijkste reden was dat het AS400 platform niet (meer) tot de platformen behoort waar de KLM mee door wil. Alle technische kennis v.w.b. softwareontwikkeling op AS400 moest buiten de deur worden gelegd. Aan de ontwikkelkant is alleen een rol voorzien voor de (business)analist. Deze transitie heb ik volledig meegemaakt en ondersteund. In april 2002 is mijn functie v.w.b. de AS400 applicatie overgegaan in de functie van Technical Coordinator.

  OS390: Tussen Alpine en enkele mainframe applicaties bestaat een datainterface. Data wordt heen en weer geschoten (bv ticketgegevens, koersentabellen, etc.). Deze interface maakt gebruik van XCOM voor datatransfer. De uitgebreide interface programmatuur heb ik ontwikkeld in overleg met de businessanalist. Voor AS400 praten we dan over XCOM, Cobol en CL. Voor S390 is dat XCOM/XTC, PL1 en JCL. Voor deze interface was ik technisch aanspreekpunt i.g.v. problemen en/of aanpassingen.

   
 • Periode: 1996 tot nu
  OS: Windows 2000/3 server e.d.
  Talen: .Net, C#, VB, XML, HTML, Javascript, CSS, ASP, VBScript
  DB: MSAccess, SQL server
  Werkzaamheden: Systeemontwikkelaar


  Naast projecten ben ik sinds 1996 bezig op het web. Eerst in Html/Javascript. Daarna met Java/Servlets/JSP en vanaf 2000 met ASP/VBscript. Op een IIS webserver onder Windows 2000 server (nu 2003) heb ik verschillende websites ontwikkeld in ASP/VBScript. In 2004 ben ik overgestapt op de .Net/C# ontwikkelomgeving. Op dit moment gebruik ik de nieuwe Framework versie 2 voor het ontwikkelen van websites. Ontwikkelen doe ik momenteel met Visual Web Developer 2005 Express Edition. Voor een overzicht van mijn websites surft u naar www.evertvanbrummelen.nl

   
 • Periode: februari 1996 t/m maart 1996
  Bedrijf: Hoogheemraadschap Rijnland
  Hardware: AS/400
  OS: OS/400
  Talen: RPG, CL
  Pakketten/Tools: OMS
  DB: DB2
  Werkzaamheden: Analist/Programmeur
   
 • Periode: juni 1995 t/m januari 1996
  Bedrijf: Randstad
  Hardware: AS/400, PC, S/36
  OS: OS/400, OS/2
  Talen: Cobol, CL, Clipper
  Pakketten/Tools: Gui/400, OMS
  DB: DB2, Dbase
  Werkzaamheden: Systeemontwikkelaar/Systeemontwerper
   
 • Periode: februari 1994 t/m mei 1995
  Bedrijf: Dienst SoZa en Werkgelegenheidsprojecten Den Haag
  Hardware: AS/400, PC en SUN
  OS: OS/400, DOS, Unix
  Talen: RPG, CL
  Pakketten/Tools: Office/400, FMS/400, Query/400, SQL
  DB: OS/400, Dbase
  Werkzaamheden: Systeembeheer en systeemontwikkeling
   
 • Periode: april 1993 t/m januari 1994
  Bedrijf: Intentia Nederland
  Hardware: AS/400
  Talen: RPG, CL
  Pakketten/Tools: Movex
  Werkzaamheden: Systeemontwikkeling
   
 • Periode: januari 1993 t/m maart 1993
  Bedrijf: Kabi Pharmacia
  Hardware: AS/400
  Talen: RPG, CL
  Pakketten/Tools: Movex
  Werkzaamheden: Systeemontwikkeling/Systeembeheer
   
 • Periode: oktober 1989 t/m december 1992
  Bedrijf: Albany International
  Hardware: AS/400
  Talen: RPG, CL
  Werkzaamheden: Systeemontwikkeling/Systeembeheer
   
 • Periode: juni 1989 t/m september 1989
  Bedrijf: Ollily's kledinghandel
  Hardware: Data general
  Talen: Cobol
  Werkzaamheden: Systeemontwikkeling
   
 • Periode: februari 1989 t/m mei 1989
  Bedrijf: Cap Gemini
  Hardware: AS/400
  Taal: Cobol
  Werkzaamheden: Opleiding Programmeur Cobol